23 Mayıs 2024 , Perşembe
Anasayfa / Esenler Haberleri / Bulgaristan Adalet Federasyonu (BAF) ile Rumeli Balkan Federasyonu arasında protokol

Bulgaristan Adalet Federasyonu (BAF) ile Rumeli Balkan Federasyonu arasında protokol

Bulgaristan Adalet Federasyonu (BAF) ile Rumeli Balkan Federasyonu arasında İstanbul’da bir işbirliği protokolü imzalandı.İki federasyon arasında imzalanan işbirliği protokolünde ana dilde eğitim ve nüfüs kayıtlarındaki zorla verilen Bulgar isimlerin silinmesi gibi konular yer alıyor. Protokol, Rumeli Balkan Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Bölükbaş’ı ile Bulgaristan Adalet Federasyonu Genel Başkanı Sezgün Mümin tarafından bugün imzalandı.

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Bir taraftan Bulgaristan Cumhuriyeti/Sofya’da yerleşik Sivil Toplum Kuruluşu BULGARİSTAN ADALET FEDERASYONU (BAF) ile diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti/İstanbul’da yerleşik RUMELİ BALKAN FEDERASYONU arasında;
Aşağıdaki İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. İşbu Protokol’ün tarafları Evrensel Hukuk Kuralları ve Avrupa Hukuk normlarına, Bulgaristan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti ve üyelerininbulunduğu diğer ülkelerin hukuk normlarına uygun hareketle, işbu normların korunmasına ilişkin çaba ve faaliyetlerinde işbirliği yapmaya, üyelerinin hak ve çıkarlarını koruma yönünde yukarıda belirtilen hukuk normlarının hayata geçirilmesi için faaliyetlerinde işbirliğinde bulunan niyet ve iradelerini beyan ederler.
Bu amaçla somut olarak da;
1. 11 Ocak 2012 tarihinde Bulgaristan Cumhuriyeti Parlamentosu tarafından kabul ve ilan edilen “Bulgaristan Müslümanlarına Karşı Uygulanan Zorla Asimilasyon Sürecinin Kınanmasına İlişkin Bildiri”nin 2. ve 3. Maddesine dayanarak sorumlular hakkında açılan davalarla ilgili soruşturma prosedürlerinin tamamlanması ve sorumluların cezalandırılması, bu yönde somut adımlar atılması için resmi ve ilgili makamlar nezdinde ısrarlı ve kararlı girişimlerde bulunmak üzere mutabık kalınmıştır.

2. Taraflar Asimilasyon kampanyası sırasında Bulgaristan’da Türk asıllı Bulgaristan Vatandaşlarına ve Müslümanlara zorla verilen isimlarin nüfus kayıtlarından silinmesi, zorla verilen bu isimlerin Bulgaristan Türkleri ve Müslümanların Temel Hak ve Özgürlüklerinin ihlali olduğu mutlak olup, bu isimlerin hiçbir idare yada hukuki müracaata gerek olmaksızın ilgili kişilere iadesi ve isimlerin eski hale getirilmesi için çalışmalar yapmakta kararlıdırlar.

3. Protokol tarafı her iki Sivil Toplum Kuruluşu, Bulgaristan’da özellikle Bulgaristan vatandaşı Türklerin yaşadığı bölgelerdeki okullarda, ana dilleri olan Türkçe’nin eskiden olduğu gibi zorunlu olarak okunmasını talep etmektedirler.

4. Taraflar Bulgaristan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk asıllı Bulgaristan Vatandaşlarının Bulgaristan’dan zorla kovulmasına kadarki süreyi kapsayacak şekilde çalışma süreleri ile ilgili bir Tanıma ve Tazminat Anlaşması tanzim ve imza edilmesinin doğru olacağını, bu suretle geçmişte yaşanmış acı ve zararların bir nebze giderilebileceğinde hemfikir bulunmaktadır.

Bu suretle mevcut Bulgaristan Cumhuriyeti Parlamentosu tarafından “Antidemokratik, baskıcı ve insan haklarını çiğneyen” bir rejim olarak kabul ve ilan edilen Todor Jivkov dönemi ve rejimin onaylanmadığı bir defa daha doğrulanmış olacaktır.

Bu nedenle taraf Sivil Toplum Kuruluşları her iki ülke ilgili makamları nezdinde çalışmalar yapacak ve işbu taleplerini her alan ve ortamda dile getireceklerdir.

5. Türk ve müslümanların yoğun olarak yaşadığı ve ülkenin ekonomik olarak geri kalmış bölgelerinde, Avrupa Fonlarından kaynak sağlayabilmek amacıyla oluşturulacak projelerin hayata geçirilmesi ve karar aşamasında işbu tercih ve taleplerin dikkate alınması gerektiği ve bu hususun etkin olarak hayata geçirilmesinin zorunlu olduğu düşünülmektedir.

6. Taraflar, Bulgaristan Cumhuriyeti’nde geçmiş “Komünist Totaliter Rejim” sırasında, Temel İnsan Haklarına ve bu yöndeki Evrensel Hukuk normlarına aykırı olarak yapılmış bulunan uygulamaların, çekilen acıların unutulmaması, hafızalarda canlı tutulması, tekrarlanmaması için bu konuyu her ortam ve fırsatta tekraren ifade etmeyi ve hatırlamayı kabul ve taahhüt ederler.

7. Yine taraflar, Bulgaristan’da doğmuş, hayatlarının bir kısmını bu ülkede yaşamış, daha sonra çeşitli tarihlerde başka ülkere ve özellikle Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmış ve bu suretle vatandaşlıkları kaybettirilmiş azınlıkların “O ülkede doğmuş olmanın” doğal sonucu olan vatandaşlık haklarının tekrar iadesi ve Bulgaristan’da dünyaya gelmiş kişilere “Vizesiz Seyahat” imkanı sağlanması için Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti ve kurumları nezdinde etkin talep ve faaliyetlerde bulunmak, bu yönde kamuoyu oluşturmak üzere birlikte çalışmakta kararlıdırlar.

8. Taraflar işbu İşbirliği Protokolünün tanzim ve imza edildiğini, ilgili Bulgaristan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin dahi bu faaliyet ve çalışmalarda ilgi ve desteklerini umduklarını beyan ederler.

İşbu “İşbirliği Protokolü” 18.Haziran.2012 tarihinde İstanbul’da tanzim ve imza olunmuştur

Hakkında Şükrü Şahin

Esenlerin Sesi Gazetesini genel yayın yönetmeni.TV Program yapımcısı ve sunucusu .Sarı Basın Kartı var.Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi. Günlük yayınlanan Vatan Gazetesi Haber Müdürü olan şahin evli ve iki çocuk babasıdır.

Göz Atın

AKP “YALAKASI” DÜZENİN UŞAĞI ESNAF ODASI BAŞKAN VEKİLİ

Yalakalığın bu kadarına pes Vallahi gerçekler ortada ama gerçekleri söylemeye yüreği yetmeyenlerde ortada. Sözümüz Esenler …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir